O nas

Pierwszy numer „Głosu Katolickiego” zgodnie z zarządzeniem biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza ukazał się w pierwszą niedzielę Adwentu 28 listopada 1993 r. Po czterech latach wydawania go jako samodzielnego tygodnika bp Stanisław Stefanek zadecydował, że „Głos Katolicki” od 1 czerwca 1997 r. będzie jedną z edycji tygodnika katolickiego „Niedziela”. Podjęta współpraca trwała 9 lat, a od 5 lutego 2006 r. decyzją bp. Stanisława Stefanka tygodnik zaczął ukazywać się ponownie samodzielnie. Przeglądając numery archiwalne, zauważa się zmiany, jakie nastąpiły w redagowaniu tygodnika: od formatu, przez kolorystykę, po łamanie tekstu. Obecnie tygodnik drukowany jest w formacie 205 mm x 273 mm na papierze kredowym z wykorzystaniem pełnej palety barw. Podzielony jest na trzy części: I – tematyczna, odnosząca się do podejmowanego zagadnienia (wywiady, publicystyka, reportaże, felietony); II – religijna, w której czytelnik znajduje teksty związane z życiem duchowym, teologią, rozważanie do niedzielnych czytań liturgicznych, wiadomości dotyczące wydarzeń w Kościele powszechnym; III – diecezjalna, na łamach której parafialni korespondenci przedstawiają wszelkie inicjatywy duszpasterskie, jakie mają miejsce na terenie diecezji. Do każdego numeru dołączony jest aktualny program TV. Czytelnik w każdą niedzielę otrzymuje 32 kolorowe strony naszego diecezjalnego pisma, które kolportowane jest do wszystkich parafii diecezji łomżyńskiej. Dociera do ponad 10 tys. rodzin zamieszkujących tereny województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Ponadto nasze czasopismo prenumerują biblioteki, szkoły oraz urzędy państwowe na terenie całego kraju. Tygodnik odgrywa kluczową rolę w formacji wiernych przez służbę nowej ewangelizacji, a redaktorzy podejmują tematy, którymi żyją Kościół i społeczeństwo.