s. Bożena Maria Hanusiak

s. Bożena Maria Hanusiak

UDAJCIE SIĘ DO JÓZEFA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Zachwyca nas wiara opiekuna Syna Bożego. Została ona wypróbowana w ogniu doświadczeń. Józef nie ugiął się w próbach, lecz ilekroć Bóg zsyłał je na niego, wzmacniał się w wierze. Taki był też zamysł Boga: oczyścić i udoskonalić wiarę tego, którego pragnął uczynić Ojcem wierzących w Chrystusa. Wiara Józefa została wystawiona na tak wielką próbę, gdy dowiedział się, że zaślubiona mu Maryja jest brzemienna. Cierpiał, gdy jego plany zostały pokrzyżowane. Nie rozumiał, jak to się stało – znał Maryję i wiedział, że jest bez winy.

Read more...

MOC MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Published in glos_najnowszy_front_spis

Jest to modlitwa pełna prostoty a zarazem głębi (św. Jan Paweł II). Ta modlitwa kruszy potęgę naszego wroga – diabła. W czym tkwi jej sekret? Cała moc różańca zawarta jest w prostych słowach „Pozdrowienia anielskiego”, które wypowiadamy przy jednoczesnym rozważaniu zbawczych tajemnic. Najświętsza Dziewica kieruje wraz z nami modlitwę do Ojca w niebie. Wraz z Nią „przechodzimy” przez kolejne tajemnice. W tak prosty sposób uczestniczymy w wielkich misteriach naszej wiary. Odnawiamy w sobie moc, która jest z Boga. W centrum modlitwy różańcowej jest Chrystus. Maryja prowadzi nas do Niego. Ona jednoczy nas ze swoim Synem. Każde „Zdrowaś Maryjo…” wypowiadane przez nas staje się jakby zwornikiem naszej historii.

Read more...

PRAWDZIWE CIAŁO I KREW

Published in glos_najnowszy_front_spis

Ciało i Krew naszego Pana to Dar nad dary. Otrzymaliśmy Go od Ojca jako pokarm i napój dający życie wieczne. Ten, kto je godnie spożywa, będzie żył na wieki. Nie jest to symbol, lecz żywe Ciało i Krew! To zmartwychwstały Pan przychodzący do nas pod znakami sakramentalnymi. Ukryty pod postacią chleba i wina daje się nam, abyśmy mieli w sobie Jego życie. Nie ma większego daru. Nie ma wspanialszego pokarmu i kosztowniejszego napoju.

Read more...

BĄDŹCIE PŁOMIENNEGO DUCHA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy byli płomiennego ducha (zob. Rz 12, 11). Mówi do wszystkich uczniów Chrystusa, nie tylko tych, którzy są powołani do specjalnej służby – kapłanów, osób konsekrowanych czy ewangelizatorów. Wszyscy ochrzczeni mamy być ludźmi płomiennego ducha! Co to znaczy? Płomiennego ducha jest ten, kto nie gasi w sobie wiary, nadziei i miłości. To ktoś, kto współpracuje z Duchem Świętym, który zapala nas swoim Boskim ogniem. Płomiennego Ducha jest ten, kto świadomie otwiera się na Boże działanie. Współpracuje z łaską, która go przemienia, czyni zdolnym do podjęcia misji wyznaczonej przez Pana. To misja chrześcijanina w świecie.

Read more...
Subscribe to this RSS feed