s. Bożena Maria Hanusiak

s. Bożena Maria Hanusiak

PRAWDZIWE CIAŁO I KREW

Published in glos_najnowszy_front_spis

Ciało i Krew naszego Pana to Dar nad dary. Otrzymaliśmy Go od Ojca jako pokarm i napój dający życie wieczne. Ten, kto je godnie spożywa, będzie żył na wieki. Nie jest to symbol, lecz żywe Ciało i Krew! To zmartwychwstały Pan przychodzący do nas pod znakami sakramentalnymi. Ukryty pod postacią chleba i wina daje się nam, abyśmy mieli w sobie Jego życie. Nie ma większego daru. Nie ma wspanialszego pokarmu i kosztowniejszego napoju.

Read more...

BĄDŹCIE PŁOMIENNEGO DUCHA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy byli płomiennego ducha (zob. Rz 12, 11). Mówi do wszystkich uczniów Chrystusa, nie tylko tych, którzy są powołani do specjalnej służby – kapłanów, osób konsekrowanych czy ewangelizatorów. Wszyscy ochrzczeni mamy być ludźmi płomiennego ducha! Co to znaczy? Płomiennego ducha jest ten, kto nie gasi w sobie wiary, nadziei i miłości. To ktoś, kto współpracuje z Duchem Świętym, który zapala nas swoim Boskim ogniem. Płomiennego Ducha jest ten, kto świadomie otwiera się na Boże działanie. Współpracuje z łaską, która go przemienia, czyni zdolnym do podjęcia misji wyznaczonej przez Pana. To misja chrześcijanina w świecie.

Read more...

NAJLEPSZA MATKA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Każdy człowiek przychodzi na ziemię dzięki matce. Rodzi się z niej, przy niej rozwija się, wzrasta. Potrzebuje więzi z matką. Podobnie Bóg zapragnął, aby każdy z nas miał Matkę także w porządku łaski. Przez Nią rodzimy się do życia Bożego. Bóg powierza nas Jej, aby Ona troszczyła się o nas, podobnie jak ziemska matka troszczy się o niemowlę. Ona nas prowadzi przez wszystkie etapy życia. Przy Niej wzrastamy, nabierając Bożego piękna.

Read more...

ODPUSZCZAJCIE

Published in glos_najnowszy_front_spis

Jezus nauczył nas najpiękniejszej modlitwy „Ojcze nasz…”, w której prosimy Ojca, aby nam odpuścił nasze winy, „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Czy prawdziwie odpuszczamy, zanim kierujemy nasze myśli i słowa do Ojca? Jeśli nie przebaczamy naszym bliźnim, jakże możemy się spodziewać odpuszczenia naszych win przez Boga? Przecież taką postawą zaprzeczamy słowom Jezusa. On mówi do nas: „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37). Mamy wpierw przebaczyć, żeby dostąpić odpuszczenia naszych win.

Read more...
Subscribe to this RSS feed