BEATA BORKOWSKA

BEATA BORKOWSKA

Website URL:

101 LAT W BLASKU FATIMY

Published in glos_najnowszy_front_spis

Maryja wołała, tak jak kiedyś Jonasz, prosząc o nawrócenie Niniwy. Mieszkańcy miasta, do którego Bóg posłał proroka, nawrócili się, a Niniwa ocalała. Podobnie stało się z Portugalią, która dzięki odpowiedzi na wezwanie Maryi, by odmawiać różaniec, w cudowny sposób uniknęła zła związanego z drugą wojną światową. Reszta świata pozostała jednak głucha i mimo strasznej wojny wciąż tkwi w grzechach, nie chcąc odpowiedzieć na wezwania fatimskiej Pani.

Read more...

WIERNOŚĆ POWOŁANIU

Published in glos_najnowszy_front_spis

Z ks. Robertem Bączkiem – ojcem duchownym WSD w Łomży rozmawia Beata Borkowska. „Powołanie jest darem Bożym, jest wybraniem do konkretnej misji, do konkretnego zadania, stylu życia. Bóg – jeszcze zanim nas stworzył – już w swej odwiecznej miłości przeznaczył nas do życia w swojej chwale (por. Jr 1, 5), a drogę do niej wiodącą uczynił naszą ziemską misją. Odkrycie tej drogi i wierność wyznaczonej nam misji to zadanie, które każdy człowiek musi podjąć i wypełnić.”

Read more...

OCZEKIWANIE PO KURPSIOWSKU

Published in glos_najnowszy_front_spis

Każdy wierzący w jakiś sposób przygotowuje się do świąt. Jedni zaprzątnięci domowymi pracami omal nie zapomną o nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, inni z okazji świąt wybierają się na zasłużony odpoczynek, niekoniecznie w domowym zaciszu. Nawet wśród ludzi innych wyznań czas ten różni się od zwykłej codzienności. U mieszkańców Puszczy Zielonej i Białej i codzienność, i świętowanie były odpowiedzią na to naturalne wołanie serca, by wszystko, co się robi, robić pięknie.

Read more...

STABAT MATER DOLOROSA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Choć Maryja nie poniosła w swoim ciele krwawych ran, z objawień Błogosławionej Katarzyny Anny Emmerich wynika, że Maryja w sposób mistyczny łączyła się z Chrystusem w Jego męce. Niemiecka siostra zakonna, mistyczka i stygmatyczka, która od dziecka doświadczała wizji z życia Jezusa i Maryi, twierdziła, że także Chrystus odczuwał bliskość i obecność swej Matki. Podczas modlitwy w Ogrójcu uczniowie zasnęli, ale Maryja nieustannie łączyła się z Synem w modlitwie o wypełnienie woli Bożej.

Read more...
Subscribe to this RSS feed