BEATA BORKOWSKA

BEATA BORKOWSKA

Website URL:

ODZIANI W SZATĘ MARYI – CUDA Z GÓRY KARMEL

Published in glos_najnowszy_front_spis

Szkaplerz także potężna ochrona wobec szatana, który boi się Maryi wszystkiego, co z Nią związane, a w szczególności szkaplerza – znaku miłości i zawierzenia Matce Najświętszej. Znam wiele świadectw osób, które podczas duchowej walki uciekały się do Matki Bożej Szkaplerznej, doświadczając przy tym Jej pomocy do stawienia czoła pokusie. Szkaplerz jako znak związany z duchowością Karmelu może być też przyczyną do zgłębiania spuścizny świętych zakonu karmelitańskiego: św. Teresy z Avila, św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Lisieux i wielu, wielu innych.

Read more...

DALEKA DROGA DO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Kto choć raz wyruszył na pielgrzymi szlak, wie, że nie można porównać trudu pielgrzymowania z żadnym innym, którym naznaczona jest nasza codzienność. Dlaczego? Bo pielgrzymka jest czasem szczególnej łaski, jest czasem, w którym doświadczyć można namacalnej opieki Boga, umocnić swoją wiarę, ofiarując zmęczenie i ból, prosić o przebłaganie za grzechy własne i innych ludzi. O trasie wyjątkowej, wiodącej do dwóch szczególnych miejsc kultu chrześcijan może opowiedzieć nam siostra Cecylia, służka pracująca na co dzień w łomżyńskiej kurii.

Read more...

101 LAT W BLASKU FATIMY

Published in glos_najnowszy_front_spis

Maryja wołała, tak jak kiedyś Jonasz, prosząc o nawrócenie Niniwy. Mieszkańcy miasta, do którego Bóg posłał proroka, nawrócili się, a Niniwa ocalała. Podobnie stało się z Portugalią, która dzięki odpowiedzi na wezwanie Maryi, by odmawiać różaniec, w cudowny sposób uniknęła zła związanego z drugą wojną światową. Reszta świata pozostała jednak głucha i mimo strasznej wojny wciąż tkwi w grzechach, nie chcąc odpowiedzieć na wezwania fatimskiej Pani.

Read more...

WIERNOŚĆ POWOŁANIU

Published in glos_najnowszy_front_spis

Z ks. Robertem Bączkiem – ojcem duchownym WSD w Łomży rozmawia Beata Borkowska. „Powołanie jest darem Bożym, jest wybraniem do konkretnej misji, do konkretnego zadania, stylu życia. Bóg – jeszcze zanim nas stworzył – już w swej odwiecznej miłości przeznaczył nas do życia w swojej chwale (por. Jr 1, 5), a drogę do niej wiodącą uczynił naszą ziemską misją. Odkrycie tej drogi i wierność wyznaczonej nam misji to zadanie, które każdy człowiek musi podjąć i wypełnić.”

Read more...
Subscribe to this RSS feed