BEATA BORKOWSKA

BEATA BORKOWSKA

Website URL:

W zakonach żyjących duchowością benedyktyńską nacisk kładziony jest na relacje budowane we wspólnocie. Siostry pracują zazwyczaj we dwie – by wyzbywać się egoizmu. Razem się modlą, razem spożywają posiłki. Klasztor nazywają domem, a siebie nawzajem rodziną. – Do tego wzywa nas św. Benedykt – mówi s. Magdalena Kiszczak. A idąc za radą świętego, benedyktynki otwarte są nie tylko na siebie nawzajem, lecz także na gości...

Read more...

EMOCJE NIE SĄ ZŁE

Published in glos_najnowszy_front_spis

Emocje nie są przekleństwem. Są darem – systemem informacyjnym, który mówi nam dużo o nas samych. Mamy prawo czuć, także te trudne emocje, np. gniew (jako emocja, nie jako nieprzebaczenie, czyli trwanie w gniewie wobec kogoś). Myśląc, że emocje są złe, nie pozwalamy sobie ich przeżywać, spychamy je do podświadomości, tym samym tracąc nad nimi kontrolę, a wtedy to one przejmują nad nami dowodzenie. Emocje są nasze i warto je przyjąć, nauczyć się je przeżywać tak, by nie niosły destrukcji, nauczyć się je odczytywać, a może nawet zaprzyjaźnić się z nimi?

Read more...

Znów zadrży – III Męskie Oblężenie Jasnej Góry

Published in glos_najnowszy_front_spis

Przed męską grupą czytelników czas podjęcia ważnej decyzji – jechać, czy nie jechać, zostać w domu przed telewizorem czy wraz z kilkoma tysiącami mężczyzn doświadczyć czegoś w rodzaju duchowego trzęsienia ziemi? O swoich doświadczeniach wcześniejszych spotkań Męskiego Oblężenia Jasnej Góry, powodach, które popchnęły do organizacji Męskiego Oblężenia, a także szczegółach tegorocznego spotkania (a to już 22 czerwca!) opowiedzieli mi Michał Gębołyś z zarządu Mężczyzn Świętego Józefa i Andrzej Lewek – od 11 lat zaangażowany w duszpasterstwo mężczyzn, członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.

Read more...

Dlaczego jesteśmy Maryjni?

Published in glos_najnowszy_front_spis

Dlaczego prosimy Maryję o to aby wstawiała się za nami u Ojca? Dlaczego wierzymy, że jest naszą najlepszą Matką? Dlatego, że Jezus na krzyżu powiedział do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana rzekł: „Oto Matka twoja”. W symboliczny sposób przekazał tym samym każdego z nas pod opiekę swej najlepszej Matki, a skoro Jezus to uczynił to zostaje nam zaufać, że wiedział co robi…

Read more...
Subscribe to this RSS feed