BEATA BORKOWSKA

BEATA BORKOWSKA

Website URL:

ZACZNIJ OD NOWA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

Published in glos_najnowszy_front_spis

Odnowa jest powrotem do korzeni, jest autentycznym wypełnianiem Bożego polecenia, by nieść Jezusa światu, a przy tym w Jego imię modlić się za chorych, prosić o uwolnienie zniewolonych, głosić moc Bożą tym wszystkim, którzy są słabej wiary, a może także tym, którzy nigdy nie poznali Jezusa. To także wspólnota, która oferuje kompleksową formację. Ma ona miejsce w cyklicznych cotygodniowych spotkaniach, a także podczas rekolekcji. Prócz zwierzchnictwa kapłana nad każdą ze wspólnot czuwa lider – osoba świecka wybierana przez wspólnotę. Lider nie jest guru na wzór wschodnich sekt, jest osobą, która oddaje się na służbę wspólnoty, która bierze ciężar odpowiedzialności w postaci decyzyjności. Jest to osoba prowadząca wspólnotę do Boga.

Read more...

OAZA TO ŻYCIE

Published in glos_najnowszy_front_spis

Zgodnie z obietnicą, która padła na łamach naszego tygodnika, pragnę przedstawić Państwu jeden z ruchów, który w naszej diecezji kwitnie od ponad 50 lat. Mowa o Ruchu Światło-Życie, czy też Oazie, ale zacznijmy od początku. Po pierwsze historia: skąd to się wzięło, kto wpadł na pomysł, by poprzez takie, a nie inne narzędzia poznawać Boga? Po drugie forma: jak wygląda formacja we wspólnocie? Po trzecie kontakt: sposób dotarcia do Ruchu blisko nas... To wszystko znajdą Państwo w poniższym tekście. Zachęcam do lektury.

Read more...

W zakonach żyjących duchowością benedyktyńską nacisk kładziony jest na relacje budowane we wspólnocie. Siostry pracują zazwyczaj we dwie – by wyzbywać się egoizmu. Razem się modlą, razem spożywają posiłki. Klasztor nazywają domem, a siebie nawzajem rodziną. – Do tego wzywa nas św. Benedykt – mówi s. Magdalena Kiszczak. A idąc za radą świętego, benedyktynki otwarte są nie tylko na siebie nawzajem, lecz także na gości...

Read more...

EMOCJE NIE SĄ ZŁE

Published in glos_najnowszy_front_spis

Emocje nie są przekleństwem. Są darem – systemem informacyjnym, który mówi nam dużo o nas samych. Mamy prawo czuć, także te trudne emocje, np. gniew (jako emocja, nie jako nieprzebaczenie, czyli trwanie w gniewie wobec kogoś). Myśląc, że emocje są złe, nie pozwalamy sobie ich przeżywać, spychamy je do podświadomości, tym samym tracąc nad nimi kontrolę, a wtedy to one przejmują nad nami dowodzenie. Emocje są nasze i warto je przyjąć, nauczyć się je przeżywać tak, by nie niosły destrukcji, nauczyć się je odczytywać, a może nawet zaprzyjaźnić się z nimi?

Read more...
Subscribe to this RSS feed