BEATA BORKOWSKA

BEATA BORKOWSKA

Website URL:

Dlaczego jesteśmy Maryjni?

Published in glos_najnowszy_front_spis

Dlaczego prosimy Maryję o to aby wstawiała się za nami u Ojca? Dlaczego wierzymy, że jest naszą najlepszą Matką? Dlatego, że Jezus na krzyżu powiedział do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana rzekł: „Oto Matka twoja”. W symboliczny sposób przekazał tym samym każdego z nas pod opiekę swej najlepszej Matki, a skoro Jezus to uczynił to zostaje nam zaufać, że wiedział co robi…

Read more...

PRZYGOTOWAĆ DOM, PRZYGOTOWAĆ SERCE...

Published in glos_najnowszy_front_spis

Nabożeństwa Triduum Paschalnego są jednymi z najpiękniejszych, bogatych w symbolikę i wymowę wydarzeń, które pomagają też zrozumieć tajemnicę odkupienia człowieka przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Nieraz dosłownie „rozkładają mnie na łopatki” te momenty, które przebiegają w jakiejś niezwykłej atmosferze zadumy. Triduum Paschalne jest jak przedsionek, przez który trzeba przejść, by wejść do domu, a tym domem w mojej przenośni jest tajemnica radości związana z Wielkanocą. Piękną wymową oczekiwania na Zmartwychwstanie są wielkopostne wyrzeczenia. Nie każdy je ma, ale nic straconego. Może chociaż na same Triduum warto podjąć post, postanowienie jakiejś drobnej ofiary, złożenia czegoś na duchowym ołtarzu, tak by nie tylko dom lśnił, ale by lśniły także nasze serca.

Read more...

ASCEZA – PRAKTYKA NIEZAPOMNIANA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Asceza to ofiara, którą łączy się z ofiarą, jaką Jezus złożył z siebie, aby zbawić każdego z nas. Skutkiem tak przeżytej ascezy jest duchowe oczyszczenie. Bóg w sakramencie pokuty odpuszcza nam grzechy, ale gdy człowiek się naprawdę nawraca, zmienia swoje życie, zaczyna zauważać, że wyszedł z ciemności grzechu i widzi, jak sam poprzez swoją grzeszność przyczynił się do cierpienia Chrystusa. Pokuta jest łaską, która przynosi duchowe oczyszczenie, a ono często dokonuje się właśnie poprzez ascezę, wyrzeczenie i umartwienie.

Read more...

ŻYCIE JEST ŚWIĘTE!

Published in glos_najnowszy_front_spis

Życie ludzkie jest święte, gdyby tak nie było, nie obchodzilibyśmy Dnia Świętości Życia! Skoro życie ludzkie jest święte, to znaczy, że wymaga od nas szacunku. Skoro Bóg powołuje do istnienia ludzi o ciemnym kolorze skóry, ludzi skośnookich, ludzi w pełni zdrowych i w różnym stopniu chorych, kobiety i mężczyzn to znaczy, że każde, absolutnie każde ludzkie istnienie jest cenne, wartościowe, a wręcz, jak zaznaczyłam już w pierwszym zdaniu – ŚWIĘTE.

Read more...
Subscribe to this RSS feed