MARCIN SZCZEPAŃSKI

MARCIN SZCZEPAŃSKI

Website URL:

DROGA DO SZCZĘŚCIA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Osiem błogosławieństw, tak zwane Kazanie na Górze, to „orędzie o szczęściu”. Synteza nauczania Jezusa Chrystusa. Właściwie to już nawet nie słowa Mistrza, za którymi biegniemy zdyszani, aby Go naśladować, ale On sam. Błogosławieństwa mają postać Chrystusa. Przez kolejne tygodnie Wielkiego Postu właśnie Chrystusowe błogosławieństwa chcemy uczynić punktem naszych rozważań, aby patrząc także na postać Prymasa Tysiąclecia, odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jaka jest moja droga do szczęścia?”.

Read more...

CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA TRZEBA WIEDZIEĆ, PO CO

Published in glos_najnowszy_front_spis

W 2017 r. o 1,6 proc. więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej. Ponadto o 1 proc. wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii św. To oznacza, że w 2017 r. około pół miliona więcej katolików uczestniczyło we Mszach św. niedzielnych i więcej o 300 tys. osób przyjmowało Komunię św. niż w poprzednim roku – wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Read more...

PAMIĘĆ I PRAWDA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Była więźniarka Elza Baker, której przemówienie ze względu na trudności ze wzrokiem zostało odczytane, dziękowała Polakom za utrzymywanie byłego obozu Auschwitz i za to, że uczynili z niego miejsce pamięci znane na całym świecie. Podkreśliła, że w Auschwitz doświadczyła masowego ludobójstwa: „Przed takimi elementami zbrodniczej infrastruktury, jak komory gazowe czy krematoria usytuowane w niewielkiej odległości od utrzymywanego pod napięciem obozowego ogrodzenia, stały długie kolejki więźniów. Słyszeliśmy rozdzierające krzyki. (...) Widzieliśmy przepastny teren, a na nim otwarty ogień. Ja, 8-letnia dziewczynka, słyszałam jak dorośli rozmawiali, że musiał się skończyć gaz, skoro palili ludzi żywcem” – wspominała.

Read more...

Zielono mi, czyli o ekologii i ekologizmie

Published in glos_najnowszy_front_spis

Ekologia, w podstawowym znaczeniu, to nauka o relacjach organizmów ze środowiskiem, w którym żyją, i o relacjach między samymi organizmami. Dziś jednak określenie to nabrało w języku potocznym szerszego znaczenia. Ekologią nazywa się wszystko, co ma związek z ochroną naturalnego środowiska, a szczególnie zapobieganie negatywnym wpływom człowieka na to środowisko. Wyjątkową karierę językową zrobił przymiotnik „ekologiczny”, który stał się synonimem wszystkiego, co naturalne, zdrowe i pożądane, i z tego powodu często jest nadużywany w handlu i reklamie. Obecnie ekologia dotyczy przede wszystkim problematyki współistnienia ludzi, zwierząt i roślin we wspólnym środowisku życia, jakie stanowi Ziemia.

Read more...
Subscribe to this RSS feed