MARCIN SZCZEPAŃSKI

MARCIN SZCZEPAŃSKI

Website URL:

CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA TRZEBA WIEDZIEĆ, PO CO

Published in glos_najnowszy_front_spis

W 2017 r. o 1,6 proc. więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej. Ponadto o 1 proc. wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii św. To oznacza, że w 2017 r. około pół miliona więcej katolików uczestniczyło we Mszach św. niedzielnych i więcej o 300 tys. osób przyjmowało Komunię św. niż w poprzednim roku – wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Read more...

PAMIĘĆ I PRAWDA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Była więźniarka Elza Baker, której przemówienie ze względu na trudności ze wzrokiem zostało odczytane, dziękowała Polakom za utrzymywanie byłego obozu Auschwitz i za to, że uczynili z niego miejsce pamięci znane na całym świecie. Podkreśliła, że w Auschwitz doświadczyła masowego ludobójstwa: „Przed takimi elementami zbrodniczej infrastruktury, jak komory gazowe czy krematoria usytuowane w niewielkiej odległości od utrzymywanego pod napięciem obozowego ogrodzenia, stały długie kolejki więźniów. Słyszeliśmy rozdzierające krzyki. (...) Widzieliśmy przepastny teren, a na nim otwarty ogień. Ja, 8-letnia dziewczynka, słyszałam jak dorośli rozmawiali, że musiał się skończyć gaz, skoro palili ludzi żywcem” – wspominała.

Read more...

Zielono mi, czyli o ekologii i ekologizmie

Published in glos_najnowszy_front_spis

Ekologia, w podstawowym znaczeniu, to nauka o relacjach organizmów ze środowiskiem, w którym żyją, i o relacjach między samymi organizmami. Dziś jednak określenie to nabrało w języku potocznym szerszego znaczenia. Ekologią nazywa się wszystko, co ma związek z ochroną naturalnego środowiska, a szczególnie zapobieganie negatywnym wpływom człowieka na to środowisko. Wyjątkową karierę językową zrobił przymiotnik „ekologiczny”, który stał się synonimem wszystkiego, co naturalne, zdrowe i pożądane, i z tego powodu często jest nadużywany w handlu i reklamie. Obecnie ekologia dotyczy przede wszystkim problematyki współistnienia ludzi, zwierząt i roślin we wspólnym środowisku życia, jakie stanowi Ziemia.

Read more...

NIEDZIELA – PO PROSTU ŚWIĘTUJ!

Published in glos_najnowszy_front_spis

Toczy się spór o wpływ wolnych niedziel na gospodarkę, w szczególności na dochody w handlu. W 2019 r. handel w niedzielę dozwolony był w ostatnią niedzielę miesiąca, niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem. – Z naszych badań wynika, że stopniowo przyzwyczajamy się do nowej formy spędzania czasu w niedzielę. Obecnie niedziele niehandlowe to coraz częściej dni spędzane z rodziną i na świeżym powietrzu, także na odpoczynku czy korzystaniu z infrastruktury kulturalnej. Wolne niedziele zachęcają nas też do turystyki weekendowej – mówiła podczas jednego z wywiadów Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

Read more...
Subscribe to this RSS feed