PAWEŁ DĄBKOWSKI

PAWEŁ DĄBKOWSKI

Website URL:

RUCH EQUIPES NOTRE-DAME LEKARSTWEM NA NIEBEZPIECZEŃSTWA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Equipes Notre-Dame to najstarszy chrześcijański ruch duchowości małżeńskiej na świecie. Powstał we Francji, ale bardzo szybko zaczął rozwijać się na całym świecie, również w naszym kraju. Specyfiką Polski jest organizowanie spotkań w formie pielgrzymek. O tej wyjątkowej i prężnie działającej wspólnocie opowiedzieli mi Beata i Marcin Pińkowscy. Notre-Dame było punktem zwrotnym w ich życiu, ocalili swoje małżeństwo, chwycili wiatr w żagle.

Read more...

Nie tylko znak historyczny

Published in glos_najnowszy_front_spis

Wizyta papieża Jana Pawła II w Łomży to szlak czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Łomżyńska stacja była jedną z dziesięciu zorganizowanych po to, aby spotkać się z ukochanym narodem i przypomnieć mu o głównych zasadach życia chrześcijańskiego. Treścią kaznodziejską całej pielgrzymki papieża do Polski w 1991 roku był Dekalog. Wielu pamięta 4 czerwca 1991 roku. Msza Święta na błoniach przy ówczesnej parafii pw. Miłosierdzia Bożego z udziałem ojca świętego zgromadziła tłumy nie do wyobrażenia.

Read more...

ZMARTWYCHWSTANIE W CELI

Published in glos_najnowszy_front_spis

Trwa druga edycja „Listu do więźnia” organizowana i pilotowana przez wspólnotę Theoforos w Łomży. Każdy, kto tylko chce, może napisać pokrzepiające słowo, które trafi do jednego z więzień północno-wschodniej Polski. Chodzi o wielkie przesłanie nadziei i miłości Boga, który nikogo nie skreśla i zawsze czeka na skruszone serce. Trzeba działać. Do osadzonych listy powinny dotrzeć jeszcze przed Wielkanocą. Poprzednia edycja „Listu do więźnia” przyniosła ogrom świadectw, łez i wyrazów wdzięczności. Wielu osadzonych zabrało się za duchowe porządki w swoim życiu.

Read more...

BARIERY SĄ TYLKO W NASZYCH GŁOWACH

Published in glos_najnowszy_front_spis

Katarzyna Kuklińska jest pedagogiem, animatorem kultury i osobą bez reszty oddaną pasji. Przełamuje bariery, tworząc przestrzeń współpracy skierowaną w dużej mierze do osób z niepełnosprawnością. Powołała literacko-teatralny klub Carpe Diem, stworzyła Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i Ty”, które z uwagi na rozmiar podejmowanych inicjatyw przekształciła w fundację. Ostatnio poszła o wiele dalej i pozyskała środki na zorganizowanie miejsc pracy grupie osób z niepełnosprawnością.

Read more...
Subscribe to this RSS feed