PAWEŁ DĄBKOWSKI

PAWEŁ DĄBKOWSKI

Website URL:

STATYSTYKI PRZESTRZEGAJĄ

Published in glos_najnowszy_front_spis

Z pewnością liczba niefortunnych zdarzeń z udziałem małoletnich „rolników” jest zdecydowanie mniejsza, jest jednak jasne, że polscy gospodarze nadal angażują swoich synów i córki do pomocy przy pracach rolniczych, nie zwracając uwagi, czy przydzielone obowiązki są adekwatne do wieku i możliwości. Cieszyć może natomiast informacja, że młode pokolenie jest coraz lepiej wykształcone i świadome zagrożenia, jakie niesie za sobą wprowadzanie  większej liczby maszyn w rolnictwie.

Read more...

POD OPIEKĄ „DUSZOCHWATA”

Published in glos_najnowszy_front_spis

16 maja obchodzić będziemy wspomnienie św. Andrzeja Boboli. To jeden z głównych patronów Polski. Dlaczego akurat on? Szczególne starania w tym względzie czynił prymas Polski kardynał Józef Glemp, który w kwietniu 2002 roku otrzymał wiadomość z Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kongregacja zgodziła się, aby św. Andrzej Bobola został zaliczony do grona najważniejszych opiekunów Rzeczypospolitej. Stanowisko Rzymu pozwoliło Polakom obchodzić kult Andrzeja Boboli w całym kraju, uroczyście i świątecznie. Z czasem męczennik został również patronem diecezji łomżyńskiej, co dla nas powinno stanowić niemały bodziec do zapoznania się z biografią jezuity.

Read more...

DOBROCZYNNOŚĆ DROGĄ ŻYCIA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Papież Franciszek w adhortacji „Radość Ewangelii” proponuje, aby pomoc drugiemu człowiekowi nie ograniczała się jedynie do unijnych projektów, epizodycznych zbiórek pieniężnych i wolnego miejsca przy stole podczas bożonarodzeniowej kolacji. Ojciec święty unosi perspektywę miłosierdzia znacznie wyżej, pisząc o wkomponowaniu dobrych uczynków w codzienność, aby stały się one „stylem naszego życia”.

Read more...
Subscribe to this RSS feed