PAWEŁ DĄBKOWSKI

PAWEŁ DĄBKOWSKI

Website URL:

WSPÓŁCZESNE RYCERSTWO

Published in glos_najnowszy_front_spis

Należą do jednej z największych wspólnot katolickich świata, wierzą w ideały i życie zgodne z Dekalogiem, pragną pomagać. Rycerze Kolumba to międzynarodowy ruch mężczyzn ukierunkowany na służbę drugiemu człowiekowi. Działają również w diecezji łomżyńskiej, czego dowodem były rycerskie inicjatywy towarzyszące peregrynacji obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w Kościele łomżyńskim. Idee wydarzenia i samego Zakonu przedstawia rycerz Wiesław Grala, członek jednej z Rad Lokalnych Rycerzy w Polsce.

Read more...

LATO. SŁOŃCE. DOBROCZYNNOŚĆ

Published in glos_najnowszy_front_spis

Czy wolontariat może być dobrym sposobem na spędzenie wakacji? Jak mądrze pomagać, aby pamiętać też o sobie i wreszcie, co zrobić, by nie wypalić się w dobroczynności? Wskazówek udziela brat Adam Gołębiak ze Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księży Orionistów. Bracia organizują rekolekcje dla niepełnosprawnych, prowadzą schronisko dla bezdomnych, pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem i tworzą pogubionej młodzieży szansę na lepszy start. To fachowcy od miłosierdzia.

Read more...

RUCH EQUIPES NOTRE-DAME LEKARSTWEM NA NIEBEZPIECZEŃSTWA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Equipes Notre-Dame to najstarszy chrześcijański ruch duchowości małżeńskiej na świecie. Powstał we Francji, ale bardzo szybko zaczął rozwijać się na całym świecie, również w naszym kraju. Specyfiką Polski jest organizowanie spotkań w formie pielgrzymek. O tej wyjątkowej i prężnie działającej wspólnocie opowiedzieli mi Beata i Marcin Pińkowscy. Notre-Dame było punktem zwrotnym w ich życiu, ocalili swoje małżeństwo, chwycili wiatr w żagle.

Read more...

Nie tylko znak historyczny

Published in glos_najnowszy_front_spis

Wizyta papieża Jana Pawła II w Łomży to szlak czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Łomżyńska stacja była jedną z dziesięciu zorganizowanych po to, aby spotkać się z ukochanym narodem i przypomnieć mu o głównych zasadach życia chrześcijańskiego. Treścią kaznodziejską całej pielgrzymki papieża do Polski w 1991 roku był Dekalog. Wielu pamięta 4 czerwca 1991 roku. Msza Święta na błoniach przy ówczesnej parafii pw. Miłosierdzia Bożego z udziałem ojca świętego zgromadziła tłumy nie do wyobrażenia.

Read more...
Subscribe to this RSS feed