PAWEŁ DĄBKOWSKI

PAWEŁ DĄBKOWSKI

Website URL:

MIŁOSIERDZIE NA KRAŃCACH ŚWIATA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Mam dla czytelników dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zła jest taka, że Afryka nadal potrzebuje naszego wsparcia. Dobra – są ludzie, którzy tej pomocy udzielają na miarę swoich możliwości. O wolontariacie misyjnym rozmawiam z Anną Borkowską – dobrą duszą wysłaną przez Salezjański Ośrodek Misyjny do Zambii, skąd niedawno wróciła po pomyślnie zakończonej pracy. 

Read more...

WSPÓŁCZESNE RYCERSTWO

Published in glos_najnowszy_front_spis

Należą do jednej z największych wspólnot katolickich świata, wierzą w ideały i życie zgodne z Dekalogiem, pragną pomagać. Rycerze Kolumba to międzynarodowy ruch mężczyzn ukierunkowany na służbę drugiemu człowiekowi. Działają również w diecezji łomżyńskiej, czego dowodem były rycerskie inicjatywy towarzyszące peregrynacji obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w Kościele łomżyńskim. Idee wydarzenia i samego Zakonu przedstawia rycerz Wiesław Grala, członek jednej z Rad Lokalnych Rycerzy w Polsce.

Read more...

LATO. SŁOŃCE. DOBROCZYNNOŚĆ

Published in glos_najnowszy_front_spis

Czy wolontariat może być dobrym sposobem na spędzenie wakacji? Jak mądrze pomagać, aby pamiętać też o sobie i wreszcie, co zrobić, by nie wypalić się w dobroczynności? Wskazówek udziela brat Adam Gołębiak ze Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księży Orionistów. Bracia organizują rekolekcje dla niepełnosprawnych, prowadzą schronisko dla bezdomnych, pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem i tworzą pogubionej młodzieży szansę na lepszy start. To fachowcy od miłosierdzia.

Read more...
Subscribe to this RSS feed