MARCIN GRALA

MARCIN GRALA

Website URL:

ZIMA PRAWDĘ CI POWIE…

Published in glos_najnowszy_front_spis

Ostatecznym ciosem, który zadał kłam tezom głoszącym, że Polska należy do grona dziesięciu najlepszych gospodarek świata były zjawiska pogodowe, jakie nastąpiły na przełomie 1978 i 1979 r. Siarczysty mróz i obfite opady śniegu spowodowały, że tamte tygodnie nazwano „zimą stulecia”. To ona najdobitniej pokazała, że wykonany przez ekipę Gierka skok gospodarczy zakończył się połamaniem goleni, po którym nawet kuśtykanie przychodziło z wielkim trudem.

Read more...

MARADONA I LA MANO DE DIOS

Published in glos_najnowszy_front_spis

Jakkolwiek nie zaklinać rzeczywistości, mimo szczytnych idei nie da się oddzielić sportu od polityki. Stąd w historii nie brak wydarzeń sportowych, które z racji podtekstów politycznych już przed rozpoczęciem rozgrywek urastały do rangi symbolu czy też legendy. Było tak, gdy Polska i inne podporządkowane Moskwie kraje rywalizowały w jakieś dyscyplinie z ZSRR, czy też gdy reprezentanci NRD stawali w szranki z zawodnikami z RFN. Nie było to zjawisko zarezerwowane jedynie dla państw określanych mianem „demoludów”. Podobne przypadki można odnaleźć także gdzie indziej. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń sportowych z mocnym podtekstem politycznym był mecz, jaki odbył się na piłkarskich mistrzostwach świata w 1986 r. między Argentyną i Anglią.

Read more...

BUDOWA ŻYDOWSKIEGO PAŃSTWA – PIERWSZE KONFRONTACJE

Published in glos_najnowszy_front_spis

Zainicjowana pod koniec XIX wieku przez ruch syjonistyczny migracja ludności żydowskiej do Palestyny z powodzeniem kontynuowana była także w wieku XX. Niemałą rolę odegrała w tym słynna deklaracja Balfoura z 1917 r., która w oczach żydowskich działaczy była wyraźnym potwierdzeniem słuszności podejmowanych od lat starań. Na początku lat dwudziestych liczba osiedlonych w Palestynie Żydów wynosiła już blisko 80 tys., co stanowiło ok. 11 procent całej tamtejszej populacji.

Read more...

PIERWSZE OLIMPIJSKIE PRZYGODY ODRODZONEJ POLSKI

Published in glos_najnowszy_front_spis

Jesienią 1918 roku wzniecona w Europie po nieszczęsnym zamachu na arcyksięcia Ferdynanda wojenna zawierucha zaczynała słabnąć. Niezawisłe państwo stało się członkiem społeczności międzynarodowej, która funkcjonowała w wielu przestrzeniach: wielkiej polityki, gospodarki, nauki, czy chociażby sportu. Nie był to może najbardziej wyczekiwany przywilej niezależności, ale faktem było, że po roku 1918 Polska mogła występować jako narodowa drużyna na wielkich imprezach sportowych z igrzyskami olimpijskimi na czele. Początki, jak cała odbudowa państwowości, nie były łatwe.

Read more...
Subscribe to this RSS feed