MARCIN GRALA

MARCIN GRALA

Website URL:

OKRUTNICA OLGA

Published in glos_najnowszy_front_spis

Kościół prawosławny w Rosji nazywa ją świętą i równą Apostołom chrzcicielką Rusi. Rzeczywiście Olga była pierwszą osobą spośród elit władzy, która na poważnie myślała o chrystianizacji tworzącego się wówczas ogromnego państwa w Europie Wschodniej. W okresie między rokiem 955 a 959 udała się do Konstantynopola, gdzie prowadząc ważne rozmowy polityczne, poruszała zagadnienie chrztu Rusi. Wtedy też sama zanurzyła się w święconej wodzie i przyjęła ważne dla Greków i wymowne w kontekście chrystianizacji imię Heleny – matki Konstantyna. Osobista konfesja Olgi nie przełożyła się na ewangelizację podległego jej ludu, ale zmyła sporo win z przeszłości.

Read more...

CZEKAJĄC NA KONIEC ŚWIATA (CZ. 1)

Published in glos_najnowszy_front_spis

W rozdziale 13. Ewangelii wg św. Marka Chrystus mówił uczniom o swoim powtórnym przyjściu na ziemię. Jest to jeden z wielu fragmentów Pisma Świętego, w którym poruszono kwestię dnia ostatecznego, gdy na końcu czasów Bóg osądzi ludzkość. I choć swoją wypowiedź Jezus zakończył zdaniem: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13, 32) w historii nie brakowało tych, którzy usiłowali przewidzieć datę końca świata.

Read more...

ŚWIĘTA HELENA – RÓWNA APOSTOŁOM MATKA CESARZA (CZ. 1)

Published in glos_najnowszy_front_spis

W latach 20. IV wieku Helena żyła w Rzymie w Pałacu Sessorium, gdzie z jej polecenia jedno z pomieszczeń przekształcono w kościół. Dziś w tym miejscu znajduje się laterańska bazylika św. Krzyża z Jerozolimy. W roku 324 Helena została ogłoszona przez syna „Augustą”. Oprócz tej zaszczytnej tytulatury, jak podaje wspominany Euzebiusz, cesarz dał matce pełną swobodę korzystania ze skarbca. Wtedy też Helena mogła zasłynąć jako pełna miłosierdzia władczyni, która nie ustawała w czynieniu dobrych uczynków. Matka Konstantyna rozdawała jałmużnę, starała się o uwolnienie więźniów, banitom pomagała powrócić do ojczyzny.

Read more...

ZIMA PRAWDĘ CI POWIE…

Published in glos_najnowszy_front_spis

Ostatecznym ciosem, który zadał kłam tezom głoszącym, że Polska należy do grona dziesięciu najlepszych gospodarek świata były zjawiska pogodowe, jakie nastąpiły na przełomie 1978 i 1979 r. Siarczysty mróz i obfite opady śniegu spowodowały, że tamte tygodnie nazwano „zimą stulecia”. To ona najdobitniej pokazała, że wykonany przez ekipę Gierka skok gospodarczy zakończył się połamaniem goleni, po którym nawet kuśtykanie przychodziło z wielkim trudem.

Read more...
Subscribe to this RSS feed