glos_najnowszy_front_spis

glos_najnowszy_front_spis (240)

CZYNIĆ SOBIE ZIEMIĘ PODDANĄ

Człowiek wierzący to ktoś, kto chodzi w Bożej obecności, kto ma świadomość, że w każdym momencie życia Bóg mu towarzyszy. Także ludzka praca powinna odbywać się w zgodzie z Bogiem, w pełnym zawierzeniu Jego opiece. Rolnicy o tę opiekę proszą podczas obrzędów poświęcenia pól. Zwyczaj ten, chociaż już zanika w pewnych miejscach, w wielu parafiach, zwłaszcza wiejskich, jest dalej praktykowany.

Read more...

Z MARYJĄ, PIELGRZYM NADZIEI I POKOJU

Dziś z zachwytem pochylamy się nad Fatimą, nad maryjnym orędziem, które kształtuje kolejne już pokolenia, wyznaczając szlaki następnym. Objawienia fatimskie uważane są za jeden z najbardziej znanych i spektakularnych

cudów chrześcijańskich. Ich głównym przesłaniem jest konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój. I do tego właśnie miejsca tydzień temu pielgrzymował papież Franciszek.

Read more...

„SŁUŻBA PAŃSTWU POLSKIEMU JEST NAJWYŻSZYM DOBREM”

Rozmowa z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, ministrem rozwoju i finansów. „Warto zwrócić uwagę na to, że wielkie marki tego świata (jak Rolls-Royce czy Generals Motors) mają ogromne zaufanie do Polski, (...) mogę

podkreślić, że w specjalnych strefach ekonomicznych – tutaj ten przykład mamy zbadany – jest bardzo wyraźny liczbowo dowód na wsparcie polskiego kapitału, w szczególności polskiego kapitału”.

Read more...

ZNAKI Z FATIMY

Fatima – miasto Maryi w roku jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom przeżywa prawdziwe oblężenie. Pomimo tłumów trudno tu zgubić ślady Maryi, świętych Franciszka i Hiacynty Marto i sługi Bożej s. Łucji dos Santos.

Read more...

OCZKO W BOŻEJ GŁOWIE

Dziecko jest symbolem szczerości, łagodności i prostoty. Pismo Święte często posługuje się obrazem dziecka jako wzoru relacji z Bogiem. Święte dzieci pokazują, że świętość to nie kwestia wieku, ale dziecięcego serca, otwartego na miłość i ufającego w każdej sytuacji.

Read more...

ZATRZYMAĆ LAICYZACJĘ

Postępująca laicyzacja Europy to problem, z którym nieuchronnie musimy się zmierzyć. W pewien sposób jesteśmy poddani tym procesom, nie możemy jednak przyjąć biernej postawy, gdyż sami jesteśmy odpowiedzialni za pewne zachodzące przemiany.

Read more...

DOŚCIGNĄĆ WZÓR

Dzień Ojca to okazja do zastanowienia się na istotą bycia ojcem. Nie da się ukryć, że społeczeństwo doświadcza kryzysu męskości i ojcostwa, a dzieci wychowane bez odpowiedniego wsparcia ojców mają w późniejszym życiu w wielu sprawach pod górkę. Czas uświadomić młodym mężczyznom, że mimo trudności ojcostwo jest wyzwaniem wartym podjęcia.

Read more...

„WOLNI W CHRYSTUSIE”

W dniach 17-18 czerwca na Jasnej Górze odbyła się 36. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości. Była to pierwsza modlitewna część odbywającego się w tym roku Narodowego Kongresu Trzeźwości. Część druga odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23 września na UKSW. Zamieszczamy rozważanie apelowe ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Read more...
Subscribe to this RSS feed