UDAJCIE SIĘ DO JÓZEFA

Zachwyca nas wiara opiekuna Syna Bożego. Została ona wypróbowana w ogniu doświadczeń. Józef nie ugiął się w próbach, lecz ilekroć Bóg zsyłał je na niego, wzmacniał się w wierze. Taki był też zamysł Boga: oczyścić i udoskonalić wiarę tego, którego pragnął uczynić Ojcem wierzących w Chrystusa. Wiara Józefa została wystawiona na tak wielką próbę, gdy dowiedział się, że zaślubiona mu Maryja jest brzemienna. Cierpiał, gdy jego plany zostały pokrzyżowane. Nie rozumiał, jak to się stało – znał Maryję i wiedział, że jest bez winy.