(NIE)ZWYKŁY MĘŻCZYZNA

Młody Józef chciał założyć rodzinę taką, jakich setki i tysiące już istniały w Izraelu. I nagle okazało się, że marzenia Józefa nie zrealizują się, ponieważ Bóg miał względem niego inne plany. Józef musiał stoczyć ze sobą ogromną walkę. Wiara pozwoliła mu jednak zobaczyć, że droga, na którą zaprosił go Bóg, jest tą drogą, na której Józef nauczy się czystej miłości Boga i ludzi, nauczy się odpowiedzialności, dojrzałości i pokory, uruchomi cały potencjał dobra, który Bóg w nim złożył.