MOTYWACJA (NIE)POTRZEBNA?

Wiele osób chciałoby coś zmienić w swoim życiu, ale brakuje im motywacji. Wszyscy wokół udzielają im jakichś złotych rad, wskazują przykłady, straszą konsekwencjami, a czasem nawet stosują kary lub w inny sposób starają się wymusić zmianę. Jednak takie działania skazane są na klęskę, bowiem zmiany czy też trwanie w swych postanowieniach są możliwe tylko wtedy, gdy działamy zgodnie z własnymi przekonaniami i możemy o sobie decydować.