OKRUTNICA OLGA

Kościół prawosławny w Rosji nazywa ją świętą i równą Apostołom chrzcicielką Rusi. Rzeczywiście Olga była pierwszą osobą spośród elit władzy, która na poważnie myślała o chrystianizacji tworzącego się wówczas ogromnego państwa w Europie Wschodniej. W okresie między rokiem 955 a 959 udała się do Konstantynopola, gdzie prowadząc ważne rozmowy polityczne, poruszała zagadnienie chrztu Rusi. Wtedy też sama zanurzyła się w święconej wodzie i przyjęła ważne dla Greków i wymowne w kontekście chrystianizacji imię Heleny – matki Konstantyna. Osobista konfesja Olgi nie przełożyła się na ewangelizację podległego jej ludu, ale zmyła sporo win z przeszłości.