Życzliwość trudna jest tylko w zapisie!

Dziś kolejny już raz rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. W tym właśnie czasie rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich – „Życzliwymi bądźmy”. Czy w XXI wieku można jeszcze zauważyć ludzi życzliwych? Czy bycie życzliwym jest modne?