CZEKAJĄC NA KONIEC ŚWIATA (CZ. 1)

W rozdziale 13. Ewangelii wg św. Marka Chrystus mówił uczniom o swoim powtórnym przyjściu na ziemię. Jest to jeden z wielu fragmentów Pisma Świętego, w którym poruszono kwestię dnia ostatecznego, gdy na końcu czasów Bóg osądzi ludzkość. I choć swoją wypowiedź Jezus zakończył zdaniem: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13, 32) w historii nie brakowało tych, którzy usiłowali przewidzieć datę końca świata.