MIŁOSIERDZIE NA KRAŃCACH ŚWIATA

Mam dla czytelników dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zła jest taka, że Afryka nadal potrzebuje naszego wsparcia. Dobra – są ludzie, którzy tej pomocy udzielają na miarę swoich możliwości. O wolontariacie misyjnym rozmawiam z Anną Borkowską – dobrą duszą wysłaną przez Salezjański Ośrodek Misyjny do Zambii, skąd niedawno wróciła po pomyślnie zakończonej pracy.