ZACZNIJ OD NOWA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

Odnowa jest powrotem do korzeni, jest autentycznym wypełnianiem Bożego polecenia, by nieść Jezusa światu, a przy tym w Jego imię modlić się za chorych, prosić o uwolnienie zniewolonych, głosić moc Bożą tym wszystkim, którzy są słabej wiary, a może także tym, którzy nigdy nie poznali Jezusa. To także wspólnota, która oferuje kompleksową formację. Ma ona miejsce w cyklicznych cotygodniowych spotkaniach, a także podczas rekolekcji. Prócz zwierzchnictwa kapłana nad każdą ze wspólnot czuwa lider – osoba świecka wybierana przez wspólnotę. Lider nie jest guru na wzór wschodnich sekt, jest osobą, która oddaje się na służbę wspólnoty, która bierze ciężar odpowiedzialności w postaci decyzyjności. Jest to osoba prowadząca wspólnotę do Boga.