WSPÓŁCZESNE RYCERSTWO

Należą do jednej z największych wspólnot katolickich świata, wierzą w ideały i życie zgodne z Dekalogiem, pragną pomagać. Rycerze Kolumba to międzynarodowy ruch mężczyzn ukierunkowany na służbę drugiemu człowiekowi. Działają również w diecezji łomżyńskiej, czego dowodem były rycerskie inicjatywy towarzyszące peregrynacji obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w Kościele łomżyńskim. Idee wydarzenia i samego Zakonu przedstawia rycerz Wiesław Grala, członek jednej z Rad Lokalnych Rycerzy w Polsce.