LATO. SŁOŃCE. DOBROCZYNNOŚĆ

Czy wolontariat może być dobrym sposobem na spędzenie wakacji? Jak mądrze pomagać, aby pamiętać też o sobie i wreszcie, co zrobić, by nie wypalić się w dobroczynności? Wskazówek udziela brat Adam Gołębiak ze Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księży Orionistów. Bracia organizują rekolekcje dla niepełnosprawnych, prowadzą schronisko dla bezdomnych, pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem i tworzą pogubionej młodzieży szansę na lepszy start. To fachowcy od miłosierdzia.