PRAWDZIWE CIAŁO I KREW

Ciało i Krew naszego Pana to Dar nad dary. Otrzymaliśmy Go od Ojca jako pokarm i napój dający życie wieczne. Ten, kto je godnie spożywa, będzie żył na wieki. Nie jest to symbol, lecz żywe Ciało i Krew! To zmartwychwstały Pan przychodzący do nas pod znakami sakramentalnymi. Ukryty pod postacią chleba i wina daje się nam, abyśmy mieli w sobie Jego życie. Nie ma większego daru. Nie ma wspanialszego pokarmu i kosztowniejszego napoju.