BĄDŹCIE PŁOMIENNEGO DUCHA

Apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy byli płomiennego ducha (zob. Rz 12, 11). Mówi do wszystkich uczniów Chrystusa, nie tylko tych, którzy są powołani do specjalnej służby – kapłanów, osób konsekrowanych czy ewangelizatorów. Wszyscy ochrzczeni mamy być ludźmi płomiennego ducha! Co to znaczy? Płomiennego ducha jest ten, kto nie gasi w sobie wiary, nadziei i miłości. To ktoś, kto współpracuje z Duchem Świętym, który zapala nas swoim Boskim ogniem. Płomiennego Ducha jest ten, kto świadomie otwiera się na Boże działanie. Współpracuje z łaską, która go przemienia, czyni zdolnym do podjęcia misji wyznaczonej przez Pana. To misja chrześcijanina w świecie.