Nie tylko znak historyczny

Wizyta papieża Jana Pawła II w Łomży to szlak czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Łomżyńska stacja była jedną z dziesięciu zorganizowanych po to, aby spotkać się z ukochanym narodem i przypomnieć mu o głównych zasadach życia chrześcijańskiego. Treścią kaznodziejską całej pielgrzymki papieża do Polski w 1991 roku był Dekalog. Wielu pamięta 4 czerwca 1991 roku. Msza Święta na błoniach przy ówczesnej parafii pw. Miłosierdzia Bożego z udziałem ojca świętego zgromadziła tłumy nie do wyobrażenia.