ŚWIĘTA HELENA – RÓWNA APOSTOŁOM MATKA CESARZA (CZ. 1)

W latach 20. IV wieku Helena żyła w Rzymie w Pałacu Sessorium, gdzie z jej polecenia jedno z pomieszczeń przekształcono w kościół. Dziś w tym miejscu znajduje się laterańska bazylika św. Krzyża z Jerozolimy. W roku 324 Helena została ogłoszona przez syna „Augustą”. Oprócz tej zaszczytnej tytulatury, jak podaje wspominany Euzebiusz, cesarz dał matce pełną swobodę korzystania ze skarbca. Wtedy też Helena mogła zasłynąć jako pełna miłosierdzia władczyni, która nie ustawała w czynieniu dobrych uczynków. Matka Konstantyna rozdawała jałmużnę, starała się o uwolnienie więźniów, banitom pomagała powrócić do ojczyzny.