Dlaczego jesteśmy Maryjni?

Dlaczego prosimy Maryję o to aby wstawiała się za nami u Ojca? Dlaczego wierzymy, że jest naszą najlepszą Matką? Dlatego, że Jezus na krzyżu powiedział do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana rzekł: „Oto Matka twoja”. W symboliczny sposób przekazał tym samym każdego z nas pod opiekę swej najlepszej Matki, a skoro Jezus to uczynił to zostaje nam zaufać, że wiedział co robi…