Biblia to list Boga skierowany do człowieka…

Po co człowiekowi Biblia? Potrzebujemy jej aby, poprzez lekturę jej stron, coraz lepiej poznawać miłującego nas Boga, naszego Stworzyciela i Odkupiciela – a także, by coraz lepiej poznawać otaczający nas świat i człowieka jako część Bożego dzieła stworzenia, by poznawać Boży plan i Bożą wolę w odniesieniu do Swego dzieła. Rozmowa o Biblii z ks. Janem Krupką.