PRZYGOTOWAĆ DOM, PRZYGOTOWAĆ SERCE...

Nabożeństwa Triduum Paschalnego są jednymi z najpiękniejszych, bogatych w symbolikę i wymowę wydarzeń, które pomagają też zrozumieć tajemnicę odkupienia człowieka przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Nieraz dosłownie „rozkładają mnie na łopatki” te momenty, które przebiegają w jakiejś niezwykłej atmosferze zadumy. Triduum Paschalne jest jak przedsionek, przez który trzeba przejść, by wejść do domu, a tym domem w mojej przenośni jest tajemnica radości związana z Wielkanocą. Piękną wymową oczekiwania na Zmartwychwstanie są wielkopostne wyrzeczenia. Nie każdy je ma, ale nic straconego. Może chociaż na same Triduum warto podjąć post, postanowienie jakiejś drobnej ofiary, złożenia czegoś na duchowym ołtarzu, tak by nie tylko dom lśnił, ale by lśniły także nasze serca.