ZMARTWYCHWSTANIE W CELI

Trwa druga edycja „Listu do więźnia” organizowana i pilotowana przez wspólnotę Theoforos w Łomży. Każdy, kto tylko chce, może napisać pokrzepiające słowo, które trafi do jednego z więzień północno-wschodniej Polski. Chodzi o wielkie przesłanie nadziei i miłości Boga, który nikogo nie skreśla i zawsze czeka na skruszone serce. Trzeba działać. Do osadzonych listy powinny dotrzeć jeszcze przed Wielkanocą. Poprzednia edycja „Listu do więźnia” przyniosła ogrom świadectw, łez i wyrazów wdzięczności. Wielu osadzonych zabrało się za duchowe porządki w swoim życiu.