SYNOD TO LEDWIE POCZĄTEK

„Możemy powiedzieć, że zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, synod przekształca się z wydarzenia w proces. Jeśli synod pozostanie oficjalnie «synodem biskupów», to właśnie ze względu na ich rolę pasterską, nie będzie mógł stać się wydarzeniem, które zaangażuje cały Kościół. Dotyczy to pewnej ewolucji, która się jeszcze nie zakończyła i która będzie trwała także po październiku” – powiedział ks. Giacomo Costa SJ, sekretarz specjalny Synodu Biskupów. Synod jest jak punkt na osi czasu, od którego nasza rzeczywistość będzie się zmieniać, jeśli będziemy na tę zmianę otwarci. Nowe podejście do kwestii duszpasterstwa to sprawa kapłanów, ale pośrednio także ludzi świeckich odpowiedzialnych za ich duchowe i modlitewne wsparcie.