MARADONA I LA MANO DE DIOS

Jakkolwiek nie zaklinać rzeczywistości, mimo szczytnych idei nie da się oddzielić sportu od polityki. Stąd w historii nie brak wydarzeń sportowych, które z racji podtekstów politycznych już przed rozpoczęciem rozgrywek urastały do rangi symbolu czy też legendy. Było tak, gdy Polska i inne podporządkowane Moskwie kraje rywalizowały w jakieś dyscyplinie z ZSRR, czy też gdy reprezentanci NRD stawali w szranki z zawodnikami z RFN. Nie było to zjawisko zarezerwowane jedynie dla państw określanych mianem „demoludów”. Podobne przypadki można odnaleźć także gdzie indziej. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń sportowych z mocnym podtekstem politycznym był mecz, jaki odbył się na piłkarskich mistrzostwach świata w 1986 r. między Argentyną i Anglią.