101 LAT W BLASKU FATIMY

Maryja wołała, tak jak kiedyś Jonasz, prosząc o nawrócenie Niniwy. Mieszkańcy miasta, do którego Bóg posłał proroka, nawrócili się, a Niniwa ocalała. Podobnie stało się z Portugalią, która dzięki odpowiedzi na wezwanie Maryi, by odmawiać różaniec, w cudowny sposób uniknęła zła związanego z drugą wojną światową. Reszta świata pozostała jednak głucha i mimo strasznej wojny wciąż tkwi w grzechach, nie chcąc odpowiedzieć na wezwania fatimskiej Pani.