POD OPIEKĄ „DUSZOCHWATA”

16 maja obchodzić będziemy wspomnienie św. Andrzeja Boboli. To jeden z głównych patronów Polski. Dlaczego akurat on? Szczególne starania w tym względzie czynił prymas Polski kardynał Józef Glemp, który w kwietniu 2002 roku otrzymał wiadomość z Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kongregacja zgodziła się, aby św. Andrzej Bobola został zaliczony do grona najważniejszych opiekunów Rzeczypospolitej. Stanowisko Rzymu pozwoliło Polakom obchodzić kult Andrzeja Boboli w całym kraju, uroczyście i świątecznie. Z czasem męczennik został również patronem diecezji łomżyńskiej, co dla nas powinno stanowić niemały bodziec do zapoznania się z biografią jezuity.