NIEBIESKO

Wiosna, słońce, marzenia i kolor niebieski. Tak najkrócej można scharakteryzować miesiąc kwiecień – w moim odczuciu. Jednak wstęp nie będzie o niebieskich migdałach. W kwietniu budynki użyteczności publicznej podświetlane są na niebiesko, ulice Łomży w niebieskich flagach, niebieskie marsze, Konkurs Małych Form Teatralnych pod hasłem „Droga przez autyzm”. To wszystko, aby uświadomić nam, że obok nas żyją osoby, które cierpią z powodu skutków nadwrażliwości zmysłów, niemożności porozumiewania się nawet z najbliższymi. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, ówczesny przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, w jednym ze swych przesłań na Światowy Dzień Autyzmu, pt. „Nadzieja, której źródłem jest zaufanie i współpraca”, napisał: „Serdeczność, z jaką Kościół obejmuje osoby autystyczne, widoczna jest w oddaniu bardzo licznych rodzin i wspólnot, a także bardzo wielu pracowników służby zdrowia, wychowawców, specjalistów oraz wolontariuszy, którym winni jesteśmy ogromny szacunek i wdzięczność. Nie oznacza to jednak, że – oprócz nieustannego kultywowania i wyrażania tej wrażliwości serca oraz jedności w modlitwie – nie trzeba motywować przedstawicieli świata nauki oraz systemu opieki zdrowotnej do podejmowania, a w razie potrzeby intensyfikowania działań z zakresu diagnostyki, terapii i rehabilitacji, dzięki którym można stawić czoło patologii dotykającej większej liczby osób, niż można było sądzić jeszcze parę lat temu. Promowanie i wspieranie tych wysiłków, także poprzez solidarne działania ze strony szkolnictwa, wolontariatu i stowarzyszeń, są nieodzowne, aby odkryć i ukazać tę godność, której niepełnosprawność – nawet w jej najcięższej i najbardziej niszczącej formie – nie niweczy, lecz napełnia nadzieją”. Dlatego gdy słyszymy o autyzmie, nie zamykajmy swych serc i nie odtrącajmy osób dotkniętych spektrum autyzmu i rodziców „niebieskich” dzieci.
Obecna Niedziela Biblijna inauguruje X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. To także drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku jesteśmy zachęceni do wspólnotowej lektury tekstów Listu św. Pawła do Rzymian w nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ubiegłym roku ks. Zbigniew Skuza w rozmowie z Jowitą Rusiecką powiedział, że „Pismo Święte trzeba czytać jak najczęściej. Trzeba z nim po prostu być. Z czytaniem Biblii jest trochę tak, jak z przebywaniem z najlepszym przyjacielem. Im częściej z nim przebywamy, im częściej się spotykamy, tym łatwiej odgadnąć jego reakcje i odczytać myśli. Podobnie jest z lekturą Biblii. Im częściej po nią sięgamy, tym szybciej zmienia się nasze myślenie, czyli coraz bardziej nawracamy się do Boga. (…) Ciągły kontakt z Biblią daje nam właściwy punkt odniesienia dla naszych codziennych wyborów, jest światłem dla sumienia. Biblia uczy nas Bożego sposobu patrzenia na świat”, a także na bliźnich ze spektrum autystycznym.