GOTOWE NA WSZYSTKO, CZYLI KOBIETY BIBLII

„Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc»” (Rdz 2, 18). Tymi słowami zaczyna się historia kobiety zapisana na kartach Pisma Świętego. Zawarta jest tu prawda, że Bóg stworzył ją jako równorzędną towarzyszkę życia mężczyzny. Kobiety Biblii to postaci z krwi i kości. Nie są ideałami – ich losy przypominają losy wielu współczesnych kobiet. Jednak historie ich wszystkich pokazują, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.