ZATRZYMAĆ LAICYZACJĘ

Postępująca laicyzacja Europy to problem, z którym nieuchronnie musimy się zmierzyć. W pewien sposób jesteśmy poddani tym procesom, nie możemy jednak przyjąć biernej postawy, gdyż sami jesteśmy odpowiedzialni za pewne zachodzące przemiany.