OCZKO W BOŻEJ GŁOWIE

Dziecko jest symbolem szczerości, łagodności i prostoty. Pismo Święte często posługuje się obrazem dziecka jako wzoru relacji z Bogiem. Święte dzieci pokazują, że świętość to nie kwestia wieku, ale dziecięcego serca, otwartego na miłość i ufającego w każdej sytuacji.