Z MARYJĄ, PIELGRZYM NADZIEI I POKOJU

Dziś z zachwytem pochylamy się nad Fatimą, nad maryjnym orędziem, które kształtuje kolejne już pokolenia, wyznaczając szlaki następnym. Objawienia fatimskie uważane są za jeden z najbardziej znanych i spektakularnych

cudów chrześcijańskich. Ich głównym przesłaniem jest konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój. I do tego właśnie miejsca tydzień temu pielgrzymował papież Franciszek.