CZYNIĆ SOBIE ZIEMIĘ PODDANĄ

Człowiek wierzący to ktoś, kto chodzi w Bożej obecności, kto ma świadomość, że w każdym momencie życia Bóg mu towarzyszy. Także ludzka praca powinna odbywać się w zgodzie z Bogiem, w pełnym zawierzeniu Jego opiece. Rolnicy o tę opiekę proszą podczas obrzędów poświęcenia pól. Zwyczaj ten, chociaż już zanika w pewnych miejscach, w wielu parafiach, zwłaszcza wiejskich, jest dalej praktykowany.