Śpiewając, zbliżamy się do Boga

Wielokrotnie, gdy uczestniczymy w nabożeństwach, mamy możliwość włączenia się w liturgię nie tylko przez odpowiedzi na wezwania celebransa, lecz także śpiew. Tu może zrodzić się pewien opór, który tłumaczony jest różnie: nieznajomością tekstu i melod…

Czytaj więcej